• ที่ตั้งสำนักงาน
    15,15/1-3 ม. 8 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
  • เวลาทำงาน
    จันทร์-เสาร์
    8:00น.-17:00น.
  • โทรติดต่อเรา
    034-440-514 ถึง 6

ประวัติ บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด

บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ผลิตตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช ที่มีคุณภาพและบริการสูงสุดพร้อมตอบสนองความต้องการของงานก่อสร้างในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริษัททุกชนิดได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตเพื่อไห้มั่นใจในการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามลูกค้ากำหนด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มีการรับรอง โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก)

โดยแบ่งเป็น ม.อ.ก 737-2549, ม.อ.ก. 747-2531, ม.อ.ก. 194-2535, ม.อ.ก. 943-2533 และ ISO 9001:2015 เพื่อไห้ความมั่นใจในสินค้าที่ตรงตามกำหนดทั้งนี้บริษัทของเราจะยังคงมุ่งเน้นการดำเนินงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและการบริการที่ยั่งยืน

นโยบายคุณถาพ

บริษัทมีทีมงานควบคุมคุณภาพที่ชำนาญตรวจสอบดูแลทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้ความมั่นใจว่าบริษัทได้ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า โดยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า กระบวนการผลิตตะแกรงเหล็ก T.P.S ของบริษัทยังผ่านการรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก)

บริษัทไทยโปรเกรส สตีล มีการบริหารและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการนำเข้าวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การวางแผนงานอย่างละเอียดโดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ และการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการผลิต ได้อย่างแม่นยำด้วยการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งการส่งมอบที่ตรงต่อเวลาและระมัดระวัง พร้อมบริการหลังการขายที่รับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้า

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช ที่ขับเคลื่อนด้วย คุณภาพและบริการ ควบคู่คุณธรรม

พันธกิจ

ส่งมอบสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
สร้างความพร้อมด้านบุคลากร กระบวนการผลิต เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน
สร้างความน่าเชื่อถือ ที่ดีต่อลูกค้า
ปฏิบัติภารกิจให้ได้เกินความคาดหวังของลูกค้า
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน