จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 15 ปี


บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด (T.P.S)

ได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช คุณภาพสูงออกสู่ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทย โดยสินค้าของ T.P.S นั้นได้รับความเชื่อมั่นและเสียงตอบรับจากเหล่าผู้ประกอบการ วิศวกร ผู้รับเหมา ตลอดจนบุคคลผู้คร่ำหวอดในแวดวงอุตสาหกรรมการก่อสร้างเป็นอย่างดี ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก) และ ISO 9001:2015 ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมแก่การใช้งาน
โดยในด้านเทคโนโลยีการผลิตนั้น T.P.S ได้คัดสรรเครื่องจักร นวัตกรรม ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงาน อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการระบบอันเป็นเลิศจึงสามารถทำการผลิตตะแกรงเหล็กได้ในรูปแบบ และขนาดที่หลากหลายซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี


"คุณภาพ คือ วัฒนธรรมของเรา"

 

นอกเหนือจากนี้ T.P.S พร้อมมอบการบริการแก่ลูกค้าอยู่เสมอทั้งในการให้คำปรึกษา การแนะนำ การจัดส่ง และการบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ เพราะเราเชื่อเสมอว่าตะแกรงเหล็ก ไวร์เมชคุณภาพสูงของ T.P.S นั้น จะเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าให้เศรษฐกิจ และสังคมไทย พร้อมยังเป็นการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่องค์กรได้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

ประวัติ

  • 2548


    ก่อตั้งบริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด (T.P.S) ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายใน การเป็นผู้ผลิตตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช ที่มีคุณภาพและบริการสูงสุด พร้อมตอบสนองต่อความต้องการในด้านงานก่อสร้างของประเทศไทย
  • 2561


    ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ม.อ.ก 737-2549, 747-2531, 943-2533, 194-2535
  • 2562


    ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช ที่ขับเคลื่อนด้วย คุณภาพ และบริการควบคู่คุณธรรม"


พันธกิจ

"ส่งมอบสินค้า และบริการอย่างมีคุณภาพ โดยสร้างความน่าเชื่อถือที่ดี เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการปฏิบัติภารกิจให้ได้เกินความคาดหวังของลูกค้า พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านบุคลากร และกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน

 
 
Performance

องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
คือส่วนผสมแห่งความสำเร็จของเรา

 
 


เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จของ บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทผู้นำด้านการผลิตตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช ที่มีคุณภาพ และมีการบริการที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการในด้านงานก่อสร้างของประเทศไทย และลูกค้าในเขตภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิได้นั้น

T.P.S จึงไม่เคยหยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาศักยภาพอย่างรอบด้านทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิต การนำเข้าเครื่องจักรสมรรถนะสูงจากต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติเหมาะสม ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานพร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่งานโครงสร้าง เพราะเราทราบเป็นอย่างดีว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเราจะกลายเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อาคาร โครงการ ถนน ตึกสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในพลัง ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมต่อไปในอนาคต

Look Beyond


บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพขององค์กรอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการบริการ กำลังการผลิต และบุคคลากร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน พร้อมมุ่งหวังที่จะก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศ CLMVT หรือกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่น่าสนใจในภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลก

 

034-440-514