• ที่ตั้งสำนักงาน
  15,15/1-3 ม. 8 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
 • เวลาทำงาน
  จันทร์-เสาร์
  8:00น.-17:00น.
 • โทรติดต่อเรา
  034-440-514 ถึง 6

ตะแกรงเหล็กม้วน - ผิวข้ออ้อย

 • ตะแกรงเหล็กม้วน - ผิวข้ออ้อย
 • ตะแกรงเหล็กม้วน - ผิวข้ออ้อย


ตารางเปรียบเทียบระหว่างเหล็กเส้นทั่วไปกับตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

รายละเอียดเหล็กเส้น รายละเอียดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป
Description As (M.S) As Actual Description As Actual
(Round Bar) (mm2/m) mm2/m Wire Mesh (mm2/m)
∅ 6mm. @0.10 283 123 ∅ 4.0mm. @0.10 126
∅ 6mm. @0.15 189 82 ∅ 4.0mm. @0.15 84
∅ 6mm. @0.20 141 62 ∅ 4.0mm. @0.20 63
∅ 6mm. @0.25 113 49 ∅ 4.0mm. @0.25 50
∅ 6mm. @0.30 94 41 ∅ 4.0mm. @0.30 42
∅ 9mm. @0.10 636 278 ∅ 6.0mm. @0.10 283
∅ 9mm. @0.15 424 185 ∅ 6.0mm. @0.15 189
∅ 9mm. @0.20 318 139 ∅ 6.0mm. @0.20 141
∅ 9mm. @0.25 255 111 ∅ 6.0mm. @0.25 113
∅ 9mm. @0.30 212 93 ∅ 6.0mm. @0.30 94
∅ 9mm. @0.35 182 79 ∅ 6.0mm. @0.35 81
SD30 ∅ 12mm. @0.15 754 411 ∅ 9.0mm. @0.15 424
SD30 ∅ 12mm. @0.20 566 309 ∅ 9.0mm. @0.20 318
SD40 ∅ 12mm. @0.15 754 466 ∅ 9.5mm. @0.15 473
SD40 ∅ 12mm. @0.20 566 350 ∅ 9.5mm. @0.20 355
 

ขนาดของสินค้า

ชนิด กว้าง (M) ยาว (M) ขนาดลวด
(Type) (Width) (Length) (Wire Size)
แผง (Sheet) ไม่เกิน 3.50 ไม่เกิน 10.00 3.0-12.0 mm.
ม้วน (Rolls) ไม่เกิน 3.50 ไม่เกิน 50.00 4.0-6.0 mm.
 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกล (Mechanocal Properties)

STRENGTH ตะแกรงเหล็ก
(KSC.)
MILD STEEL (KSC.)
SR-24 SD-30 SD-40
กำลังคลาก (fy) 5,500 2,400 3,000 4,000
แรงดึงปลอดภัยของเหล็ก (fs) 2,750 1,200 1,500 1,700