• ที่ตั้งสำนักงาน
    15,15/1-3 ม. 8 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
  • เวลาทำงาน
    จันทร์-เสาร์
    8:00น.-17:00น.
  • โทรติดต่อเรา
    034-440-514 ถึง 6

บริการของเรา

การบรรทุกและจัดเก็บสินค้า

สินค้าของไทยโปรเกรส สตีล ที่ได้ผ่านการผลิตและตรวจสอบด้านคุณภาพแล้วจะถูกบรรทุกอย่างเป็นระเบียบ แน่นหนา มีการระบุสินค้าอย่างชัดเจน และการจัดการขนส่งสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าก่อนส่งไห้ลูกค้าอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหาย สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการรักษาอย่างดีภายในโกดังเพื่อเตรียมส่งมอบให้ลูกค้า

การขนส่ง

การควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและส่งมอบงานได้อย่างสม่ำเสมอโดยการขนส่งที่รวดเร็วและบุคลากรที่มีประสบการณ์ การบรรทุกสินค้าไห้ถึงตามสถานที่ต่างๆด้วยความระมัดระวัง และรถบรรทุกขนส่งที่พร้อมไห้บริการกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน