ผลิตภัณฑ์แห่งคุณภาพในราคาที่เหมาะสม


ผลิตภัณฑ์ T.P.S ได้รับการผลิต และตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพถูกต้องตรงตามที่มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งตะแกรงเหล็ก และ ลวดเหล็กรีดเย็น คุณภาพสูงที่พร้อมจะร่วมเป็นหนึ่งในสร้างรากฐานความมั่นคงให้แก่อาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในอนาคต


ตะแกรงเหล็ก


 • แบบผิวเรียบ

 • แบบผิวข้ออ้อย


 

ตะแกรงเหล็กม้วน


 • แบบผิวเรียบ

 • แบบผิวข้ออ้อย


 

ลวดเหล็กรีดเย็น


 

ตะแกรงเหล็กสั่งทำพิเศษ 

ผลงานและ
ความสำเร็จที่เราภูมิใจ


 

ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพของ T.P.S ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าชั้นนำหลากหลายทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน องค์กร ตลอดจนโครงการต่างๆมากมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจและแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมาก


ลักษณะเด่น และกรรมวิธีการผลิต
ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตสำเร็จรูปของ T.P.S เราผลิตจากเหล็กรีดเย็น (COLD DRAWN STEEL WIRE) ซึ่งมีคุณภาพสูง มีกำลังดึงประลัย (ULTIMATE STRENGTH) ประมาณ 6,230-6,500 KSC และมีกำลังคลากต่ำสุด (MIN. YIELD STRENGTH) ประมาณ 5,500 KSC ซึ่งมากกว่าเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปที่มีกำลังคลากต่ำสุดเพียง 2,490 KSC เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ลวดเหล็กรีดเย็นยังสามารถยืดตัวได้ถึง 8% ผนวกด้วยด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติอันทันสมัย จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ข้อดีของตะแกรงเหล็ก T.P.S
ตะแกรงเหล็ก T.P.S ที่ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานได้ถึง 50% เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ทั้งยังสามารถนำไปใช้งานได้ในทันที ช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการเตรียมเหล็กได้ถึง 70-90% อีกทั้งยังเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในทุกชิ้นงาน ด้วยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความเที่ยงตรงในการผลิต ทำให้ทุกระยะจุดเชื่อม ไม่คลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่กำหนด ได้มาตรฐานสม่ำเสมอตลอดผืน และยังมีความมั่นคงแข็งแรงไม่บิดงอ ซึ่งส่งผลทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
ระยะทาบของ T.P.S ตะแกรงเหล็ก
 1. ควรหลีกเลี่ยงการต่อลวดโดยใช้วิธีทาบ ณ บริเวณที่มีหน่วยแรงสูงสุด (ตำแหน่งที่ลวดนั้นรับแรงเกินกว่าครึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้) แต่ถ้าจำเป็นจะต้องใช้การต่อวิธีนี้ ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไม่น้อยกว่าระยะเรียงของเส้นลวด บวกอีก 5 ซม. 


 2. การต่อลวดตะแกรงที่รับแรงไม่เกินครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้จะต้องมีระยะทาบไม่น้อยกว่า 5 ซม.

  มาตรฐาน ว.ส.ท. -3405 การต่อเหล็กเสริม (ฉ)

ลักษณะการใช้งานที่เอนกประสงค์ และหลากหลาย

T.P.S ตะแกรงเหล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้อเนกประสงค์กับงานคอนกรีตเสริมเหล็กในธุรกิจต่างๆ อาทิ

 • งานพื้นคอนกรีตทุกชนิด เช่น พื้นดิน (SLAB ON GROUND)
 • งานพื้นบนคาน (SLAB ON BEAM / SUSPENDED FLOORS)
 • หลังคา (ROOF FLOOR)
 • ใช้สำหรับปูก่อนเทพื้นคอนกรีตทับหน้า (PRECAST TOPPING)
 • ใช้สำหรับงานพื้น (POST TENSION)
ตารางเปรียบเทียบระหว่างเหล็กเส้นทั่วไปกับตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

ตารางเปรียบเทียบ
ระหว่างเหล็กเส้นทั่วไปกับตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

รายละเอียดเหล็กเส้น รายละเอียดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป
Description As (M.S) As Actual Description As Actual
(Round Bar) (mm2/m) mm2/m Wire Mesh (mm2/m)
∅ 6mm. @0.10 283 123 ∅ 4.0mm. @0.10 126
∅ 6mm. @0.15 189 82 ∅ 4.0mm. @0.15 84
∅ 6mm. @0.20 141 62 ∅ 4.0mm. @0.20 63
∅ 6mm. @0.25 113 49 ∅ 4.0mm. @0.25 50
∅ 6mm. @0.30 94 41 ∅ 4.0mm. @0.30 42
∅ 9mm. @0.10 636 278 ∅ 6.0mm. @0.10 283
∅ 9mm. @0.15 424 185 ∅ 6.0mm. @0.15 189
∅ 9mm. @0.20 318 139 ∅ 6.0mm. @0.20 141
∅ 9mm. @0.25 255 111 ∅ 6.0mm. @0.25 113
∅ 9mm. @0.30 212 93 ∅ 6.0mm. @0.30 94
∅ 9mm. @0.35 182 79 ∅ 6.0mm. @0.35 81
SD30 ∅ 12mm. @0.15 754 411 ∅ 9.0mm. @0.15 424
SD30 ∅ 12mm. @0.20 566 309 ∅ 9.0mm. @0.20 318
SD40 ∅ 12mm. @0.15 754 466 ∅ 9.5mm. @0.15 473
SD40 ∅ 12mm. @0.20 566 350 ∅ 9.5mm. @0.20 355

ตารางเปรียบเทียบ
คุณสมบัติทางกล (Mechanical Properties)

STRENGTH ตะแกรงเหล็ก
(KSC.)
MILD STEEL (KSC.)
SR-24 SD-30 SD-40
กำลังคลาก (fy) 5,500 2,400 3,000 4,000
แรงดึงปลอดภัยของเหล็ก (fs) 2,750 1,200 1,500 1,700
ขนาดของสินค้า

ตารางเปรียบเทียบ ขนาดสินค้า

ชนิด กว้าง (M) ยาว (M) ขนาดลวด
(Type) (Width) (Length) (Wire Size)
แผง (Sheet) ไม่เกิน 3.50 ไม่เกิน 10.00 3.0-12.0 mm.
ม้วน (Rolls) ไม่เกิน 3.50 ไม่เกิน 50.00 4.0-6.0 mm.

034-440-514