1

Operation Office

เพื่อการสารต่อความต้องการของลูกค้าให้เป็นจริง


บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด จึงได้ออกแบบระบบการดำเนินการที่มีความครอบคลุมตั้งแต่การรับฟังความต้องการ การให้คำปรึกษาตลอดจนถึงขั้นตอนในการผลิตและการจัดส่ง โดยในทุกขั้นตอนจะได้รับการอำนวยความสะดวกพร้อมดำเนินการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะทำการส่งมอบสินค้าของเราให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยความภาคภูมิใจ


2

Production

(Preparing raw mat’ / Production line / Logistic)

Production Line ของบริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด ถือเป็นหนึ่งใน Production Line ด้านอุตสาหกรรมการผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมชที่มีศักยภาพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือนำมาผ่านกระบวนการผลิตที่เลือกใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ควบคุมอย่างใกล้ชิดโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตรวจวัดคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน เพราะเราตระหนักดีว่าสินค้าทุกชิ้นจากเราคือหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญสำหรับการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่โครงการต่างๆในอนาคต


3

Logistic

ที่บริษัท ไทยโปรเกรส สตีล จำกัด เรามีการบริหารจัดการระบบการขนส่งอย่างเป็นระบบ


เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่งภายในคลังสินค้าอย่างเป็นระเบียบ การเลือกประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดแก่สินค้า การบรรทุกสินค้าที่มีการดูแลในด้านความปลอดภัยอย่างแน่นหนาและรัดกุม ระบบการขนส่งที่รวดเร็ว ฉับไว สามารถตรวจสอบถึงตำแหน่งการเดินทางได้อย่างแม่นยำทั้งยังครอบคลุมพื้นที่การจัดส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ


034-440-514